Velkommen

Velkommen til Natur-apoteket.

Natur-apoteket bryster sig af at kunne behandle på utraditionelle planer. Vi befinder os i spændingsfeltet mellem den konventionelle medicin og erfaringsmedicinen (herunder akupunktur), der har været anvendt i østen gennem tusinder af år og i randen af anerkendt medicin i form af dokumenterede akupunkturmetoder udøvet jfr. traditionelle medicinske principper. Det kræver alternative tankebaner at sammenfatte konventionel medicin og erfaringsmedicin. Det mener jeg vi magter i Natur-apoteket. Omdrejningspunktet i Natur-apoteket omhandler de dybere sammenhænge i mennesket.  Det er evnen til at udrede og behandle de dybere sammenhænge i den enkeltes sygdomshistorie der udgør vores eksistensberettigelse.

I ulige uger behandles udelukkende mandage og tirsdage. i tidsrummet 15.15 til 20.00

I lige uger behandles der mandag, tirsdag, fredag, lørdag & søndag i tidsrummet 15.15 til 20.00.

Behandlingen er RAB-certificeret. Det betyder at medlemmer af Sygeforsikringen Danmark kan modtage tilskud til behandling, ligesom personer med privat sundhedsforsikring i givne tilfælde kan få dækket behandlinger med op til 100%..

Konsulation begynder med en samtale, hvor der optages journal.