Om Natur-apoteket

En af de grundlæggende tanker bag Natur-apoteket, har været at stille op med et lødigt alternativ til den almene lægepraksis og i de tilfælde hvor medicin er nødvendig, at stille op med et alternativ til det almene udbud af lægemidler. Den almene medicin bygger i sin oprindelse på natur-medicinen. Den almene medicin har dog bevæget sig væk fra sit udgangspunkt og idag er det meste af den medicin, der udleveres baseret på syntetiske forbindelser. Jeg mener dog at, det som regel er muligt at finde et naturbaseret alternativ, til den medicin der udskrives i det alment praktiserende  regi.

Vi begiver os ikke ud i at ændre på den medicin du får ordineret, og skal du ændre på dit medicin-indtag bør dette altid ske i samråd med din læge.

Natur-apoteket bryster sig af at kunne behandle på utraditionelle planer. Vi befinder os i spændingsfeltet mellem erfaringsmedicinen (herunder akupunktur), der har været anvendt i østen gennem tusinder af år og i randen af anerkendt medicin i form af dokumenterede akupunkturmetoder udøvet jfr. traditionelle medicinske principper. det kræver alternative tankebaner at sammenfatte  og klassisk medicin  og omdrejningspunktet i alternativ medicin der omhandler de dybere sammenhænge i mennesket, og det mener jeg at vi magter i Natur-apoteket. Det er denne evne der udgør vores eksistensberettigelse.

Min higen efter viden og udvikling er det eneste, jeg med sikkerhed kan sige at, hverken østlig eller vestlig medicin kan helbrede.

Tak fordi du besøger os!