Kategori: Indlæg

Øjenøvelser

ØjenØvelser

Formål:

Øjenøvelserne vil afspænde øjenmusklerne, så de har ens tonus/spænding.

Hvis en øjenmuskel er mere spændt i én side, vil den forskyde øjets stilling, hvilket har konsekvenser for kroppens holdning og de informationer øjet modtager. Øjenøvelserne skal udføres stående, siddende eller liggende.

Øjenøvelse: Muskeltræning:

 1. Hold en blyant i øjenhøjde 30 cm foran næseroden. Fokuser på toppen af blyanten og før den ind mod næseroden, så længe du stadig ser den uden at se dobbelt. Hold den 1 sekund dér og før den så helt ind mod næseroden. 
  Det gentages i 1minut.
 2. Før nu blyanten til højre så længe du kan se den uden at se dobbelt og herefter til venstre. Før blyanten fra den ene side til den anden i 1min.
 3. Før til sidst blyanten rundt i cirkler på max. 15 cm i diameter, 30 cm fra ansigtet, med cirklens underste kant ud for næsen.
  Hold fokus i 1 minut rundt mod højre og 1 minut rundt mod venstre.

Gå stille til værks – begynd med at træne i 15 sek. og øg langsomt tiden. Du kan blive en smule ør og træt i hovedet.

Jo oftere du udfører øvelserne, jo hurtigere fjernes symptomerne.

Det er almindeligt at sove mere og dybere i starten, indtil du er udhvilet, herefter får du mere energi, sover bedre, er mindre ør / ustabil / svimmel.

Samarbejdet mellem hjernehalvdelene genoptrænes ved disse øvelser – det har en positiv effekt på din koncentration og hukommelse.

Man kan faktisk bruge en magnet til at fremskynde bedringen. Man kan købe en “øjenmagnet“, som man kan sove med om natten i en nærmere defineret periode. Det er en særlig magnet med en terapeutisk styrke.  Køleskabsmagneter kan anvendes men duer ikke til at sove med , da de har en styrke der ikke er forenlig med at kunne sove med dem. Du kan tage en køleskabsmagnet og holde den side af magneten der sidder ind mod køleskabet mod tindingen i den side der skal trænes. Man bør kun bruge den 20 sekunder om aftenen inden sengetid,  Du kan finde øjenmagneten i vores butik 

Kemo kan forværre udviklingen

Kan kemo forværre din bedring?

Ny undersøgelse påviser at kemoterapi godt nok kan få tumorer til at skrumpe; men i samme ombæring kan bevirke at kræften føres over i blodbanen; hvilket kan føre til mere aggressiv kræft. Hermed bekræftes flere års mistanke om at kemoterapi kan forværre den ramtes tilstand og bedring.

Kilde: Science Translational Medicine juli 2017

I de kommende dage, vil jeg tage mig tid til at skrive om min tilgang til kræft og alternativ behandling. Har du interesse i at læse om en alternativ tilgang til kræft, kan du følge med fra i dag:

Hvert år dør mere end 15.000 danskere af kræft. De nyeste tal viser dog at flere og flere overlever kræft. Det kunne være interessant at se på årsagerne til det øgede antal overlevere; men det er ikke det primære sigte med denne artikel. årsagerne er givetvis flere, herunder tidligere diagnose og dermed tidligere behandlingsindsats, ændrede behandlingsmetoder samt øget fokus på livsstilsændringer.

Kræft og alternative muligheder:

Hvis man brækker et ben får man det sat sammen igen på hospitalet og efter en måneds tid er man klar igen. Har man ondt i en tand bliver den behandlet hos tandlægen. Sådan går det med de fleste almindelige lidelser – nok er de irriterende at trækkes med et stykke tid, men det er til at se en ende på.

Hvis diagnosen derimod er kræft føler de fleste at de ser den visse død i øjnene. Næsten alle har kendskab til nogen der er døde af kræft.

Kræft er snigende sygdom. Den skal bruge 15-20 år på at udvikle sig til en livstruende tilstand. Kræft er ikke et letforståeligt brækket ben eller en forkølelse, men derimod noget der har sat sig i kroppen og lever af én – uden hensyntagen.

Den retning, som lægestanden har taget mod behandling af kræft, sigter på at fjerne kræften ved brug af gift (kemoterapi), radioaktiv bestråling og/eller at skære den ud, hvor det er muligt. Man har vedtaget at såfremt patienten overlever en femårsperiode efter at kræften er blevet diagnosticeret, ja så betragtes patienten som værende helbredt. Den anskuelse har bevirket en tilsyneladende stigning i helbredelsesprocenten (sammenholdt med at denne stiger, jo tidligere man er i stand til at stille diagnosen). Men selv med disse, for kroppen, farlige behandlingsmetoder og statistiske fiksfakserier er dødeligheden alt, alt for stor.
Forebyggende behandling, screening og bedre diagnose-metoder er nu mange steder en foretrukket fremgangsmåde – og dette er glimrende. Problemet er blot at kræften er meget længe om at udvikle sig, d.v.s. om at give symptomer.

For godt og vel 50 år siden erklærede daværende præsident Nixon ”krig” mod kræft. Det var en krigserklæring, som nu så mange år efter klinger lidt hult. For der er ikke sket meget på den front. Forskningsindsatsen har givetvis været ganske stor, men den har endnu ikke givet de ønskede resultater. Måske fordi forskningsindsatsen har været præget af tunnelsyn.

 

Jeg har på ingen måde tænkt mig at erklære krig mod kræft, og du vil derfor heller ikke finde det ene mirakelmiddel der helbreder kræft én gang for alle. For heller ikke jeg har kuren mod kræft i det jeg skriver. Du vil dog kunne finde nogle anvendelige redskaber der kan ruste dig til at give din organisme gode betingelser for at hæmme, måske endda bremse udviklingen af kræft i udbrud. Nogle ting vil du måske finde kontroversielle. Skulle du synes at det jeg foreslår eller skriver er FOR kontroversielt, så husk at det er MIN tilgang og det er dig der træffer beslutning om, hvorvidt du kan bruge det skrevne til noget.

Skulle du beslutte dig til at benytte dig af en alternativ behandler, kan du måske bruge følgende:

 

Kravene til en behandlingsindsats bør efter min mening være at:

At hvert element i behandlingen skal have en effekt. Dette være sig dokumenteret eller erfaringsbaseret på patienters udsagn.

 • Den må ikke have nogen negative eller skadelige bivirkninger (First!: Do no harm!)
 • Den må ikke udelukke det etablerede behandlingssystem og dennes lægelige indsats
 • Den skal være forenelig med den lægelige indsats og må ikke kontraindikere med den almene lægelige indsats. Dvs. at den, så vidt det er muligt bør understøtte den etablerede medicinske verdens metoder, hvor dette er muligt. Det kan f.eks. være, smertebehandling, søvnbesvær, kvalme og styrkelse af immunforsvaret
 • Den skal understøtte kroppens immunforsvar
 • Den skal styrke kroppen
 • Den ramte skal i et vist omfang kunne behandle sig selv
 • Behandlingen skal kunne tilpasses den enkelte
 • Den ramte skal have fuld information om behandlingsforløbet og være en del af processen
 • Den ramte skal være “medspiller” og tillige forholde sig kritisk til behandlingsforløbet. Dvs. stille spørgsmåls når der f.eks.er noget man ikke forstår eller der eks. vis går på tværs af ens egen viden.
 • Der bør fokuseres på livskvalitet – og ikke på det at undgå at dø

 

Desto tidligere i sygdomsforløbet, den ramte går igang med en målrettet indsats, desto større er mulighederne for et succesfuldt udbytte.

 

Man må sige til sig selv:

”Jeg vil ikke finde mig i at en sygdom, som denne skal vinde!”

”Jeg vil bekæmpe denne sygdom med alle de midler, der står til rådighed for mig, indenfor rammerne af min formåen!”

 

For mange mennesker, sker der det at, det på tidspunktet for diagnosticeringen, ”går op for dem” at de er dødelige. Denne erfaring kan tackles på flere måder.

Nogle vil blive modløse og sige til sig til sig selv: ”Nå! Det var så det liv!” og derefter afvente det uundgåelige.

Denne gruppe glemmer, efter min mening at, vi alle er dødelige og at dette liv uafvendeligt er en progressiv proces, der uanset livsstil og livsbetingelser, går mod en terminalfase.

Andre vil med alle midler påbegynde en målrettet ”krigerisk” indsats mod sygdommen og afsøge horisonterne for muligheder for at ”gå i dialog med sygdommen (”Hvad skal jeg dog stille op med det skidt? – Der være måder at bekæmpe den på. – Jeg må finde ud af hvad der bedst hjælper lige præcis mig til at bekæmpe ”det skidt”)

For det første gælder det nu om at bevare en positiv holdning og, gøre, som ”man BURDE have gjort FØR diagnosticeringen”; nemlig leve hver dag med et kvalitetsindhold, der gør at man finder dagligdagen så spændende og interessant at man ikke får lyst til at flygte fra den.

 

Livet er dejligt! Og den kompleksitet der gør at vi kan udholde sorger, smerter og andre indflydelser, der vil kunne tage modet fra os, er et af de undere der er menneskeracen forundt; hvilket gør at både glæder og sorger bør håndteres med en taknemmelighed og ydmyghed, der sætter selvmedlidenhed ud på et sidespor og gør netop denne følelse i ”skammekrogen.

Kræft er resultatet af at noget er gået galt i kroppens balance. På et tidspunkt har kroppen opgivet at kæmpe kampen mod denne ubalance, enten p.g.a. manglende styrke eller fordi den ikke har været i stand til at genkende kræften. Mange mennesker er kommet over deres kræftsygdom uden nogen form for behandling. De lagde simpelt hen deres liv om og levede i overensstemmelse med deres egne mål. Dette viser blot at kroppen stadig er i stand til at helbrede sig selv under de rette omstændigheder.
En helhjertet indsats mod bør ikke primært være rettet mod at bekæmpe kræften med alle midler, men mod at give kroppen mulighed for at skabe sin egen sundhed. det skal være en behandling der består i at styrke psyken og bla. immunforsvaret således at, kroppen får de bedste betingelser for at genvinde sin styrke.

Behandlingsmuligheder og en målrettet indsats vil bestå i.

 

 • En indsats med almen lægelig bistand og metoder. (det etablerede system er efterhånden, som forståelsen af cancerens komplekse natur er blevet mere nuanceret, blevet ganske dygtige til at behandle og hæmme udbredelsen af metastaser i den enkeltes organisme).
 • Søg hjælp hos specialister, der har en anden indgangsvinkel til sygdomsforløbet end det etablerede system.
 • Behandling med etablerede metoder på hospitaler i samråd med egen læge. Mener du ikke at din nuværende læge har den fornødne åbenhed. viden og forståelse for netop det du er ramt af, så husk at du kan skifte læge.
 • Systematiser din indsats i samråd med en kvalificeret person, eks.vis. en dygtig alternativ behandler, der har erfaring med området.
 • Er en del af indsatsen kosttilskud, så vær klar på at man bør indtage et kosttilskud i måske 3 måneder førend man kan være sikker på om der er en mærkbar effekt.
 • Tab aldrig modet!
 • Vær modig og livslysten!
 • Find behag i din daglige tilværelse (Den passer givetvis perfekt til dig, da du er en væsentlig faktor i forbindelse med etableringen af hvorledes den udspiller sig).
 • Vær åbensindet; men dog realistisk og kritisk.
 • Gør noget godt for dig selv på daglig basis. Et eksempel kan være det at, ”Det at gøre noget godt for andre, vil berige dig.
 • Skriv evt. hver aften, inden du lægger dig, 5 ting du er taknemmelig for at have i dit liv.
 • Fokuser ikke på de ting der forhindrer dig i at nå dit mål; men på de ting der fremmer en positiv udvikling
 • Før evt dagbog over dine fremskridt.
 • Attitude is essential!

 

Min indgangsvinkel i behandlingsmæssig sammenhæng:

 

Lad mig her starte med et citat af Frede Damsgaard:

”Alternativ behandling har ofte sin baggrund i flere hundrede års erfaringsgrundlag og med rødder helt tilbage til den gamle folkemedicin eller østlig årtusind gamle teorier!

Mange søger´alternativ behandling, der ikke kun fokuserer på det der kan måles og vejes (bla. symptomer. Mit indspark), men en behandlingsform, der i højere grad tilgodeser de kvalitative aspekter i forhold til det hele menneske.

Alternative behandlingsformer er eksempelvis zoneterapi, akupunktur, kranio-sakralterapi, massage og Heilpraktik, hvilke ale sagtens kan stå alene men også kan anvendes i forbindelse med eller supplere traditionel lægelig behandling – således at der kunne blive en mere komplementær behandling af det enkelte menneske”  (citat slut)

 

I kina og andre asiatiske lande er kræft først nu ved at blive en håndgribelig svøbe i sundhedsmæssig sammenhæng. I mange år forholdt det sig således at kræfttilfælde var, set med vestlig målestok, noget nærmest ukendt. Men i og med at vestlige kostvaner og livsbetingelser har invaderet asien er kræft blevet mere og mere udbredt.

 

I Asien har man i flere tusinde år vidst at naturen er den største læge, og man arbejder derfor fuldstændig anderledes med helbredelse, end i den vestlige verden.

I kinesisk medicin suppleres akupunkturbehandling meget ofte med urtemedicin.

I den vestlige medicinske lære vil vi gerne vide hvad det er der afhjælper specifikke symptomer og måske især, hvorfor dette eller hint afhjælper en patologi, hvilket fører til at man i vsterlandsk medinsk lære tilegner sig viden og lærdom om hvorledes man kan behandle patologien ved i behandlingsmæssig henseende at fokusere på at behandle og afhjælpe symptomerne; men er det hensigtsmæssigt udelukkende at fokusere på og behandle symptomer? Det mener jeg ikke og jeg hælder mere til den kinesiske medicin, hvor man sigter på at afklare årsagen, til symptomerne, og afhjælpe denne og man spekulerer ikke så meget over hvad og hvorfor. For det er jo afklaret under samtalerne, hvad der er årsag og ud fra dette ved man så hvorfor givent behandlingsforløb hjælper.

Hippokrates, der ofte omtales, som fader til den vestlige lægestand, udtalte, at det faktisk er ligegyldigt hvad det er der virker og hvorfor, når blot patienten bliver hjulpet. Denne ydmyge indstilling synes i stor udstrækning at være glemt i moderne vesterlandsk medicin.

Mennesket har i årtusinder kendt til sygdomme, der kunne helbredes ved indtagelse af bestemte fødemidler. I antikken blev gåseleverpostej feks. anvendt som et middel mod natteblindhed og senere op i tiden, kender næsten alle til historien om hvorledes citroner og appelsinsaft blev obligatorisk i den engelske flåde, for derved at undgå skørbug. Idag ved vi at det var henholdsvis indholdet af Avitamin og C vitamin, der bedrede disse tilstande.

 

I begyndelsen af forrige århundrede (1900 tallet) udførte den engelske forsker, F.C. Hopkins eksperimenter, der påviste at forsøgsdyr, fik problemer med at formere sig og endsige overleve, hvis de fik en kost, der udelukkende bestod af forarbejdede fødevarer; mens disse problemer var, nærmest, ikke tilstedeværende hvis dyrene fik uforarbejdet kost.

Eksperimentet påviste at forædling af fødevarer, fjerner en eller anden livsvigtig faktor.

Forskningen påviste også at det, der blev væk under forarbejdningen, var stoffer, der kun fandtes i ganske få mikro eller milligram. Disse stoffer måtte altså være livsnødvendige.

Betydningen af denne lille mængde er altså større end selve mængden umiddelbart berettiger til, så måske kan ganske små ændringer i dagliglivet skabe stor forandringer, om ikke andet er der mange vidnesudsagn der tyder på det.

I de næste dage vil jeg gøre mit bedste for at følge op på dette kræft/cancer-tema. Hvis du har lyst til at læse mere så følg med.

 

Sclerose og alternativ behandling

Det er med stor taknemmelighed, jeg kan fortælle at jeg er nævnt i Scleroseforeningens blad. Taknemmeligheden akyldes den modige familie der står frem med deres historie. Tak for det!  Det har været en fornøjelse at lær jer at kende.

Du kan læse hele artiklen herunder:

 

17-ÅRIGE RASMUS FÅR AKUPUNKTUR MOD SIN SCLEROSE

Indtil videre en rigtig god beslutning,« siger Rasmus’ mor forsigtigt om den alternative vej, familien har valgt. Hendes søn har intet hørt fra sclerosen, siden han for et år siden kom i behandling hos en behandler inden for kinesisk medicin.

15 år var han, da han på en cykeltur en forårsdag i 2015 pludselig ikke kunne mærke sin venstre kind. Dagen efter var det hele venstre side af ansigtet, der hang, og følelsesløsheden var på vej ned i armen. Om aftenen trak han foden efter sig. Næste morgen var han ude af stand til at gå. To timer senere blev han scannet. Fire dage efter faldt diagnosen.

»Et kæmpestort chok,« fortæller Malene Christensen om sin søns første voldsomme attak og diagnosen, der fulgte:

»Han havde svært ved at tale, og vi kunne ikke forstå, hvad han sagde. Han var næsten lam og havde brug for hjælp til alt.«

Kort efter startede Rasmus op i medicinsk behandling af sclerosen. Han havde voldsomme, influenzalignende bivirkninger af medicinen. Et medicinskifte hjalp ikke på det. Han led af kraftige muskelspasmer og fik stadig attakker.

Skræmmende beslutning

Et år senere, i foråret 2016, stod 9. klasses afgangseksamen for døren, og Malene anede ikke sine levende råd: Rasmus havde stort set ikke været i skole hele året. Fraværet gik hårdt ud over det sociale, og dag for dag kaunne hun se sin søn blive mere og mere modløs og indelukket. Han havde en mobil ligesom alle andre på sin alder, men i modsætning til deres lå Rasmus’ ubrugt hen.

Familien fra den lille by Tikøb i Nordsjælland overvejede nu, om deres hårdtprøvede søn skulle afprøve et tredje sclerosepræparat:

»Vi var pænt meget på den dengang,« husker Malene og forklarer:

»Lægen kunne ikke sige, om et nyt præparat ville virke eller ej, og indtil videre var Rasmus bare blevet mere og mere syg af bivirkninger.«

Familien endte med at tage, hvad Malene i dag kalder en »ualmindeligt skræmmende beslutning«:

»Men vi følte ikke, at vi kunne gøre andet. Vi var bange for, at hans bivirkninger ville blive endnu værre. Han havde det på det tidspunkt så skidt, at jeg var oppe med ham to til fire gange hver nat, og vi var nået til et punkt, hvor vi ikke turde fortsætte ad samme vej.«

Derfor besluttede familien, at Rasmus ikke skulle fortsætte i en ny medicinsk behandling. Det var tid til en pause fra de mange bivirkninger og til at afsøge alternative veje, selv om det efterlod dem rådvilde.

Desperat opråb

Malene meldte sig ind i Facebookgrupper, hvor hun kunne spørge til andres råd og erfaringer med alternativ behandling. Her fik hun en dag en henvendelse fra en behandler inden for kinesisk medicin, der havde set hendes råb om hjælp. Han tilbød at tage Rasmus gratis i behandling i tre måneder.

»Jeg er selv forælder, og jeg kunne ikke passivt overvære de mange tvivlsomme råd, der blev givet fra folk, som samtidig ville sælge familien noget. Derfor skrev jeg og tilbød familien at tage Rasmus i behandling. For at sikre en faglig tilgang,« forklarer Ken Glargard, der er uddannet i klassisk kinesisk akupunktur og kinesisk medicin.

Det blev startskuddet på en ny epoke for Rasmus: I løbet af halvanden måned var han tilbage i skolen og kunne spille fodbold igen.

Ikke noget mirakel

Allerede ved den første indledende samtale med behandleren inden for kinesisk medicin blev Rasmus behandlet med akupunktur og fik tre akupunkturnåle sat i hvert ben. Formålet var at påvirke hans motorik, som var påvirket af de mange spasmer og attakker, han havde haft, og gjorde, at han døjede med et ændret bevægemønster i benene.

Efter de første måneders ugentlige konsultationer og akupunkturbehandlinger ser Rasmus i dag kun sin behandler en gang i kvartalet. Formålet er især at hjælpe ham til at holde fast i en omfattende kost- og livsstilsændring, der skal holde hans krop i balance, og som han blev »ordineret« som noget af det første, samtidig med at han fik de første akupunkturnåle i benene. Det skete på baggrund af en grundig diættest, der blandt andet viste, at Rasmus ikke tåler mælkeprodukter. Og han, der fra helt lille har døjet med maveproblemer, blev for første gang fri, da hans elskede yoghurt blev taget fra ham.

»Rasmus er ikke noget mirakel,« slår Ken Glargard fast:

»Der findes ikke noget mirakel eller quickfix. Det er hårdt arbejde, der gør, at han i dag er en livsglad ung mand, der kan det samme som andre unge, bare han holder sig fra en række ting, han ikke kan tåle, og som andre unge måske godt kan tåle. Det kræver fortsat hårdt arbejde af ham, et målrettet fokus og rigtig mange afsavn, som ikke mindst kan være svære, når man er ung. Akupunkturen er det eneste, jeg kan kontrollere 100 procent selv. Når det kommer til kostændring, kan man som behandler kun sætte sin lid til, hvad patienten selv gør. Så den, der skal have rosen i det her, det er Rasmus. Fordi han har lyttet og taget de nødvendige ændringer til sig.«

Og de mange afsavn betaler sig, også ifølge 17-årige Rasmus selv:

»Jeg lever et meget sundere liv end før, og mit liv er blevet meget bedre, selv om det 
nogle gange kan være svært at skulle holde sig væk fra søde sager.«

Epilepsi & cannabis

Dette er et uddrag af et svar jeg skrev i forbindelse med en henvendelse angående anvendelsen af cannabinoider til epilepsi. Måske kan det bruges af andre. 

 

 

“Når vi skærer ind til benet er du, jeg og alle andre levende skabninger på denne jord i bund og grund ikke andet end en dynamisk og aldeles avanceret progressiv kemisk proces.
Det giver sig selv at en så dynamisk kemisk proces som den vi består af, må være at betragte som ustabil, ikke alle værdier vil altid være konstante, og når værdierne ændrer sig forrykkes balancen og kemien vil forsøge at finde tilbage til et stabilt leje. Den kemiske struktur i det levende er så snildt skruet sammen at den indeholder hukommelse. Det betyder at vi hele tiden forsøger at genskabe os selv.
Det siges at de næringsstoffer der er i fødevarerne besidder nok indholdsstoffer til at, på daglig basis, stabilisere og endog genskabe kemien.
Hukommelsen betyder at kroppen altid vil forsøge at vende tilbage til sidst kendte ”bedste udgave”. Cannabinoiderne kan ikke klare dette nummer alene. Men de kan klare det BEDRE end de fleste eksisterende lægemidler Det skal dog nævnes at lige præcis med epilepsimedicin, forholder det sig således at der ikke er de store farer forbundet med at tage dem. Maden alene kan heller ikke hjælpe til at den kemiske balance opretholdes.
MEN hvis nu der findes natur der uden særlig risiko for vores helse kan balancere den kemiske proces BEDRE end syntetisk medicin, hvorfor så ikke anvende den? Så lige dér kan cannabinoiderne spille en betydningsfuld rolle.
Den almene medicin kan heller ikke, måske især ikke, stå alene, så det er ikke særegent for cannabinoiderne at de ikke kan stå alene, cannabinoiderne kan bare så meget mere end den syntetiske medicin. Cannabisplanten indeholder eksempelvis flere livsvigtige aminosyrer end ret mange andre planter. Disse er umådeligt vigtige for at hjælpe kemien til at fastholde en mere stabil struktur. De er så genialt fungerende at de påvirker vores RNA og DNA til positivt vedligehold.
Der er en årsag til at kemien er blevet ustabil,(læs epilepsiens udvikling). Vi aflæser den som en ”kommunikationsfejl”. Det bliver sværere at genskabe det sidst kendte bedste udgave, og engang imellem lukkes der endda helt ned for processen. – Vi behandler dette ved at tilføre noget kemi, som enten øger eller dæmper specifikke dele af processen.
Hvis udsagnet om at maden indeholder alle de stoffer, der medvirker til at holde den kemiske struktur stabil er sandt, (så vi kan genkende hinanden som den samme person fra dag til dag), så ville sådanne kommunikationsfejl som epilepsi, være betydeligt sjældnere end det ses nu.
Hvis du bliver ved med at gøre som du altid har gjort, bliver du ved med at få det samme som du altid har fået, er en sandhed der ikke er til at komme udenom i enhver terapeutisk indsats.! Det ved du og det ved jeg. Der er noget der må ændres!
Og så afslutningsvis på denne del, – – – lidt om kemi: Du kender nok til kaustisk soda og saltsyre. Hver for sig skal de omgås med forsigtighed, mens de blandet sammen i rette forhold bliver til det bordsalt mange har på bordet.

Lad os nu hjælpe cannabinoiderne på vej. Det bliver så den praktisk orienterede og noget kortere udgave
Prøv endelig med cannabinoider. Havde det ikke været til dig, ville jeg have skrevet: Tal med en veluddannet cannaterapeut om dette. (De findes), og kan du ikke finde en skal du være velkommen til at kontakte mig.
BEGYND SMÅT.
Find et produkt der er testet og indholdsværdierne kendte.(kan ikke anbefale dosisstørrelse uden at have talt med patienten, men kan dog nævne at CBD er startpunktet).
Nu skal vi så have tilført noget kalium (for at sikre ordentlig transport) Dosis på dette bør aftales med en fagligt velfunderet behandler. (Det er altid en god ide at inddrage egen læge og skulle denne ikke ønske at være behjælpelig så find en anden. – – – Det er tilladt )
Så skal vi også have fyldt noget D vitamin ind. Større end anbefalet daglig dosis. (tal med behandler om dosis).
Vi skal have nogle B vitaminer også og disse skal tilføres morgen OG aften. Det er primært B 2, Riboflavin vi ønsker. MEN den skal tages sammen med andre B vitaminer da de er synergistiske og derfor bør de indtages samlet. Køb eventuelt Riboflavin separat og tilføj et B vitamin-kompleks.
C vitamin i pænt store doser tilføres morgen og aften.
E vitamin skal der også til.
Fedtsyrer, fiske og planteolier.
Selen, zink og magnesium
Coenzymet Q 10.
Nu er vi i gang og det er en del af indsatsen over de næste 3 måneder, hvor vi også skal have reguleret på den del af livsstilen, der har medført muligheden for at tilstanden kunne opstå. Men det er ikke gjort på 3 måneder og der findes ingen garantier udover garantien for et kvalitativt bedre liv.

Høfeber, chili & løg

Høfeber:

Vidste du at chili og løg er rigtig gode til at standse høfeber i opløbet?
En kop chilithe kan stoppe et anfald praktisk talt på stedet. Stoffet capsaicin hjælper slimhinderne og gør dem ufølsomme overfor pollenangreb. Chili er også rig på bioflavonoider og antioxidant
Naturlæger har siden tidernes morgen brugt hvidløg og løg mod høfeber og astma. Et anfald af både høfeber og astma kan ifølge naturmedicinen standses ved at knus et løg lige under patientens næse

Alliciner, alliiner og bioflavonoider som quercetin er blot nogle få at de talrige og til dels stadig ukendte betændelseshæmmende og anti-allergiske stoffer, der er tilstede i løg

Hjernemad

Hjernemad

 

En smule inspiration til madlavningen:

 

 

 • Mandler                                                                                           
 • — Øger blodtilførslen til hjernen.

 

 

 

 

 

 • Blåbær-
 • — Stimulerer indlæringsevnen og motoriske færdigheder.

 

 

 

 

 • Valnødder.
 • — Har et højt indhold af omega 3 fedtsyre.

 

 

 

 

 

 • Rosenkål.
 • — Indeholder tryptofan, der omdannes til serotonin.

 

 

 

 

 

 • Broccoli
 • — Stimulerer hjernens refleksive funktioner.

 

 

 

 

 

 • Hvidkål.
 • — Hjælper til at transportere affaldsstoffer bort fra hjernen.

 

 

 

 

 

 • Ingefær.
 • — Er antiinflammatorisk.

 

 

 

 

 

 • Æbler.
 • — Superfood til mental helse og kropsfunktioner.

 

 

 

 

 

 • Vandmelon
 • — Målrettet hjernen generelle funktionsniveau.

 

 

 

 

 

 

 • Kål.
 • — Forebygger Hjerne-, lunge- og prostate- kræft.

 

 

 

 

 

 • Salat
 • — Øger blodgennemstrømningen.

 

 

 

 

 

 • Cantaloup melon.
 • — Understøtter hjernens generelle funktionsniveau.

 

 

 

 

 

 • Pinjekerner.
 • — Stimulerer hjernens aktivitetsniveau

Grøntsager der virker

Grøntsager der virker

Asparges – Asparagus officinalis – Har været kendt som fødeplante og medicin siden de gamle ægyptere og var højt værdsat af romerske gourmet’er. Den dag idag spiller den en betydelig rolle indenfor hindumedicinen, ayurveda. Her benyttes den til styrkelse af svage muskler, til fremme af mælkeydelse og kropsfylde hos magre og afkræftede personer.

 

 

 

Artiskok – Cynare scolymus – Har været kendt som fødeplante siden den klassiske oldtid og meget tidligt erkendt som et fremragende middel til styrkelse af leverfunktionen. Plantepræparater: – i Cynaramin.

 

 

 

 

Bitter melon – Momordica charantia – Har traditionelt i århundreder været brugt til behandling af diabetes i indisk og kinesisk lægekunst. Virkningen er bekræftet af nyere forskning. Indeholder en insulinlignende substans, der aflaster bugspytkitlen samt mange andre blodsukkerstabiliserende forbindelser. Har hos mange patienter vist færre bivirkninger end behandlingen med insulin.

 

 

Gulerod – Daucus carota – Særligt værdsat for sit høje indhold af provitamin A i form af beta-karoten. Indeholder også mange andre karotener uden A vitaminvirkning og efter alt at dømme også cancerhæmmende. Det synes nu at være godtgjort, at den betydning, man tillagde A vitamin som cancerhæmmende faktor, i højere grad faktisk tilkommer betakaroten, som man nu først og fremmest satser på. Plantepræparater: Biocarottin.

 

 

Hvidkål – Brassica oleracea – Omslag af pocherede eller mosede hvidkålsblade, gerne med hvidt ler (kaolin), er lindrende og lægende ved sår, svulster, frostknuder, insektstik og betændelser. Ved svær influenza kan et kålomslag, enten af hvidkål eller grønkål, om nakken være en stor hjælp. Det samme hjælper ved hovedpine og halsbetændelse.

 

 

Selv ved cancer har denne behandling nogen virkning. Frisklavet kålsaft, en mokkakopfuld i små slurke før hvert måltid, kan i mange tilfælde helbrede mavesår og sår på tolvfingertarmen. Smerter og ubehag forsvandt ofte indenfor få dage og selve såret indenfor et par uger. Den helbredende virkning er blevet tilskrevet en identificeret faktor benævnt “Vitamin U”. Denne faktor er en aminosyre, der findes i mange grønne planter og i særdeleshed er koncetreret i alle former for kål. Det er meget væsentlig at saften, der benyttes ved behandlingen, er helt frisklavet. For mere detailleret beskrivelse af kålbehandling – se Vogel.

Dem, der regelmæssigt spiser grønsager af kålfamilien (Cruciferae / Brassica) har statistisk lavere risiko for at udvikle cancer. Kålvæksters anti-cancer virkning synes efter alt at dømme at være direkte relateret til dosering, altså hvor ofte og hvor meget, man indtager (69). De cancerhæmmende kemiske forbindelser er beviseligt indoler, som forekommer rigt i kålvækster.

Denne gruppe planter er selvfølgelig også rig på mange andre kemiske forbindelser plus fibre. Man har statistisk godtgjort, at regelmæssige kålspisere heller ikke udvikler polypper eller divertikler på tarmen. De planter, der er værd at notere sig i denne forbindelse, er foruden hvidkål: broccoli, rødkål, grønkål, rosenkål, kålrabi, blomkål, peberrod, radise, sennepsgrønt og karse. Mange af disse indeholder også væsentlige mængder af nitrilosider, der ligeledes er cancerhæmmende (se Abrikos).

Samtidig må det dog også her understreges, at kål indeholder en goitrogen (basedowfremmende) faktor, der hos arveligt disponerede individer svækker skjoldbruskkirtlens funktion, og at disse personer derfor under ingen omstændigheder må indtage kål.

 

 

Løg – Allium cepa – Løgplanter har utvivlsomt lige siden forhistorisk tid været af fundamental betydning i menneskets kost og som sygdomshæmmende middel. Hjertebeskyttende og kredsløbsfremmende, beskytter tarmens normale flora. Nedsætter belastende kolesterol og triglycerider i blodet, hindrer sammenklumpning af blodplader og nedsætter dermed risiko for blodpropper. Normaliserer blodtrykket.

Aktivstoffer konkurrerer med insulin og forlænger derved dets virkning hos diabetikere. Løgsaft dræber bakterier og svamp. Ved at blokere leukotriener modvirker aktivstofferne astma, psoriasis og visse typer eksem. Befolkningsgrupper, der spiser mange løg, – især rå løg – har relativt færre tilfælde af cancer samt gigt og rheumatisme, hjertetilfælde, dårligt kredsløb og infektioner. Se også Ramsløg og Strandløg. Findes i Arterioforce.

 

 

Kartoffel – Solanum tuberosum – Rå kartoffel har cancerhæmmende og antivirus egenskaber. Når kartoflen ikke figurerer højt som anticancer føde, er det fordi den normalt varmebehandles, hvorved dens cancer- og virushæmmende egenskaber forsvinder. Moderne forskning bekræfter folkemedicinens brug af kartoflen som sårbehandlingsmiddel og som råsaft mod gigt og rheumatisme samt mavesår.

Dr. Vogel har i sine bøger givet mange eksempler på kartoflens helbredende virkning. Imidlertid er der to ting, men bør holde for øje. Først dens høje glycæmiske index, det vil sige dens evne til at forhøje blodsukkeret, som kan blive generende for diabetikere, men undertiden endnu mere for patienter med lavt blodsukker (reaktiv hypoglykæmi). Det andet forhold er, at kartoflen er den grønsag, der oftest afsløres som allergifremkaldende ved den såkaldte Cola Metode (s.d.).

 

 

Lucerne / Alfalfa – Medicago sativa – er oprindeligt et flerårigt centralasiatisk steppegræs, som kineserne lærte at kende fra de vilde hestenomader på det Himmelske Riges nordvestgrænse. Kineserne fandt snart ud af, at lucerne ikke blot var fremragende hestefoder, men også helsemad. Alfalfa er egentlig et arabisk ord, der betyder “maden” – at forstå som: den bedste mad!

Den udvoksede plante indeholder mere end 4 gange så meget C-vitamin som citrus frugterne og derudover vekslende mængder af vitaminerne B1, B2, D, E og K1 samt biologisk optagelige mineraler, grundstofsalte af kalium, kalcium og fosfor samt cholin og betain og meget, meget mere. Lucernen har blot en ulempe.

Som spire indeholder den et giftstof, L-cannavanin, der efter alt at dømme blander sig i prostaglandinsyntesen og derved svækker immunreaktionsevnen. Giftstoffet forsvinder heldigvis ved varmebehandling og også, hvis man lader lucernegræsset vokse op udover spirestadiet. Når det siges, at lucerne er rig på mineraler, må man her – som i alle lignende tilfælde – huske på, at dette selvfølgelig helt afhænger af, hvor græsset har vokset.

I sit naturlige miljø på den centralasiatiske steppe kan dette flerårige græs udvikle en rod, der går tyve meter ned i jorden! Naturligvis vil det i denne dybde have mulighed for at optage mineraler, der er sluppet op i de øverste jordlag. Dets evne til at normalisere blodkolesterol har skabt fornyet interesse om denne gamle kulturplante. Det har klare antirheumatiske genskaber, som måske skyldes stimulering af binyrebarken, samt en fibereffekt, der virker udrensende på giftstoffer i fordøjelseskanalen. Lucernemel er en ideel kostfiber, der nedsætter blodkolesterol.

 

 

Rødbeder – Beta vulgaris / conditiva – Saften har af den ungarske forsker Ferenczi været fremhævet som et effektivt middel mod cancer. Doseringen skulle være 1 liter dagligt. Der har været mange subjektive rapporter om gode resultater, dog først og fremmest mod bivirkningerne af skolemedicinsk cancerbehandling i form af stråle- og kemoterapi med dramatisk forbedret bloddannelse til følge.

Kuren skal foregå over flere uger til måneder og bedring skal ikke forventes indenfor de første par uger. Det virksomme eller et af de virksomme stoffer i denne behandlingsform er antageligt et anthocyan, der også kendes fra andre plantemidler, som for eksempel rødvin, og vides at have cancer-hæmmende virkning. Vogel anbefaler midlet ved ikke alene cancer – og her især ved forekomst i lungerne, – men også kroniske nyrelidelser, svækket lymfesystem og nedsat immunreaktion. Patienter med leukæmi har fundet midlet meget nyttigt. Findes som Vogels Gemüsesaft. Plantepræparater: Biorandin og Biotta Rødbedesaft.

 

 

Selleri – Apium graveolens – Indeholder ligesom hvidkål (s.d.) den såkaldte “vitamin U” anti-mavesår faktor. Både rod og blade virker kraftigt nyrestimulerende og vanddrivende og er generelt forebyggende mod gigt og rheumatisme samt nyresten.

 

 

 

Spinat – Spinacea oleracea – Nedsætter blodkolesterol og indeholder antioxidanter og karotener, der er cancerhæmmende især ved lungecancer. Især må det anbefales rygere og folk der arbejder i luftforurenede miljøer at indtage mindst en kop om dagen. Sammen med gulerod ligger spinat øverst på spisesedlen globalt for de grupper, der er mindst belastet af samtlige former for cancer.

Desværre undgår mange spinat på grund af dens traditionelle indhold af oxalsyre. Der findes imidlertid nu varianter på markedet, som er oxalsyrefri, og de er allerede vidt udbredte og lette at anskaffe. Spinats høje indhold af klorofyl modvirker også tendens til cellemuteringer og tilfører højaktivt biologisk magnesium.

 

 

Sød kartoffel – Ipomoca potatus – Cancerhæmmende på grund af det høje indhold af karotener og nitrilosider.

Sygdomsbekæmpende krydderier

Potente krydderier

Krydderier kan tilføre andet og mere end smag og farve til din mad. Her får du en liste over nogle af de mest effektive, når det gælder positiv påvirkning af dit helbred.
Er salt og peber de eneste krydderier i dit køkken, går du glip af meget. Ikke kun af smagsvarianter, men også af fordele for dit helbred.
I den forbindelse med dette emne kan det være en god ide at læse, Donna Tainters bog “Spices and Seasonings, A Food Technology Handbook.” Donna Tainter er ødevareteknolog.
De følgende syv krydderier er nogle af de mest effektive, når det drejer sig om at bekæmpe sygdomme. Og det er i den forbindelse værd at minde om at, når noget har en virkning, kan det også have en bivirkning. Der er således ikke tale om, at det er godt at overdrive brugen af krydderier – eller andre stoffer.

Ingefær

Det aktive stof i ingefær er “gingerol”, som menes at påvirke blodtrykket og være smertestillende. Ingefær har i flere tusinde år været brugt som middel mod fordøjelsesbesvær, samt lever- og galdelidelser. Det kan også påvirke transportsyge. Derudover skulle det være godt for både forkølelse og kvalme. Eksempelvis gravides morgenkvalme eller den kvalme, som mange i kemoterapi får som birvirkning ved behandlingen. Ingefær er også godt for fedtforbrændingen

Oregano 

Oregano – der findes mange typer – er blandt andet brugt som fordøjelsesfremmende middel, mod hovedpine, søvnløshed, hoste, astma, kramper, forkølelse og som sveddrivende middel. Det frarådes at bruge det, hvis man lider af forhøjet blodtryk.
Oregano indeholder thymol og carvacrol, der har antibakterielle egenskaber. Underøgelser i Mexico har vist, at oregano er mere effektivt mod amøber en et tradtionelt lægemiddel (tinidazol), der ofte ordineres mod infektioner med amøber.
Oregano indeholder 42 gange flere antioxidanter end æbler, 30 gange flere end kartofler, 12 gange flere end appelsiner og 4 gange flere end blåbær.
Krydderiet kendes ikke mindst af pizza-spisere. Det bruges så ofte på pizza, at det ofte kaldes pizza.krydderi.

Kanel

Kanel kan hindre bakteriers og fungiciders vækst. En undersøgelse, omtalt i august-nummeret af “International Journal of Food Microbiology” viste, at få dråber kanelolie kan konservere fødevarer.
Kanel indeholder dog også stoffet cummarin, der har vist sig – i høje doser – at kunne fremkalde kræft hos rotter. Om det også gælder hos mennesker, er uvist. Men man skal næppe begynde at
spise kanel i overdrevne doser.
Det siges også, at kanel kan påvirke hjernens funktioner i positiv retning.
Desuden kan det påvirke blodsukkeret. En undersøgelse i et nummer af “Diabetes Care” fra 2003 oplyste, at spiser man 1-6 gram kanel om dagen, har det afgørende indflydelse på blodsukkerniveauet hos mennesker med type 2 diabetes. Det kan desuden nedsætte den usunde kolesterol i blodet – samt det generelle kolesterolindhold.

Gurkemeje

Gurkemeje smager i sig selv af meget lidt – men anvendes især som gult farvestof. Eksempelvis i karry og diverse fødevarer, fordi det har en kraftigt virkende gul farve.
Undersøgelser tyder på, at det er lige så kraftigt virkende på betændelsestilstande som hydrocortison, phenylbutazon og motrin.
Det bruges meget til at bekæmpe maveproblemer, eksempelvis Crohn’s og colitis, rheumatisme, cystisk fibrose, kræft og Alzheimer.
En række undersøgelser tyder også på, at gurkemeje kan bidrage til at hæmme udviklingen af brystkræft, beskytte nyrerne, modvirke kræft i tyktarmen, beskytte mod grå stær, nedsætte kolesterol og modvirke oxidation (forharskning) af fedtet i blodet.

OBS! De aktive stoffer i gurkemeje bliver lettere optagelige ved opvarmning.

Salvie

Salvie hører til samme botaniske familie som timian og mynte. Og den findes i flere forskellige udgaver. I medicinsk sammenhæng er det “Salvia officinalis”, også kaldet stor salvie, der er interessant.
Ordet “salvie” kommer fra det latinske “salvare”, der betyder at helbrede. Navnet i sig selv giver med andre ord løfter om usædvanlige evner.
Planten har da også i mange hundrede år været brugt som lægeplante. På en af middelalderen lægeskoler fortalte man om salvie: »Hvorfor skal den dø, der har salvie i haven?« – hvortil de lærde svarede: »Fordi ingen urt kan hamle op med døden«.
De aktive stoffer i salvie er betændelseshæmmende og kan stimulere blodomløb og nervesystem og siges derfor at være godt til stressede, overanstrengte mennesker, studerende og intellektuelt arbejdende. Det hævdes endog, at udkørte og deprimerede kan komme til kræfter igen efter få ugers salvie-kur.
Salvie kan også forbedre hjernens funktion. I en japansk undersøgelse fra 2003, omtalt i “Pharmacological Biochemical Behavior”, nåede man frem til, at olie-ekstrakt fra salvie har markant større indflydelse på hukommelsen end når der gives placebo.
Den siges tillige at være god for mave og tarm. Eksempelvis er den nyttig mod diarré.
Kvinder i overgangsalderen anbefales at bruge salvie til at bekæmpe hormonelle gener. Eksempelvis nattesved og menstruationsproblemer.
Urten kan bruges tørret i te, men mange bryder sig ikke om smagen og den sælges da også – som så
mange andre lægeplanter – i kapsler.

Rød chili

Chili findes i mange, forskellige versioner. Det er især indholdet af capsaicin, der er interessant i medicinsk sammenhæng. Jo stærkere chilien er, desto større er indholdet af capsaicin.
Der forskes blandt i, om capsaicin kan bruges til at helbrede og forebygge kræft. Hvorvidt det kan bruges mod kræft er usikkert. I Indien og Mexico spises chili i stort omfang. I Indien er der mange tilfælde af tyktarmskræft – mens mexicanerne kun sjældent får kræft. Så billedet er langt fra entydigt og slet ikke afklaret.
Sikkert og vist er dog, at chili kan øge velværet. Specielt hvis man hører til dem, der kan tåle den stærke chili. Det menes at hænge sammen med, at det brændende stof capsaicin virker så kraftigt på tungens nerveender, at der fluks ryger signal til hjernen om producere smertestillende endorfiner, som også øger velværet. Man skulle således nærmest kunne blive afhængig af at spise chili.
Det siges tillige, at det kan bedre blodcirkulationen og forebygge blodpropper. Stimulere kroppens organer i det hele taget og øge kropstemperaturen.
Chilli siges også at kunne rense lunger og næse for slim. Og forebygge mavesår ved at dræbe bakterier. Samt regulere kolesterol i blodet.

Persille 

Forsøg på dyr har vist, at persille kan hjælpe med at bekæmpe kræft. Specielt i lungerne. Det menes desuden at kunne neutralisere nogle af de skadelige stoffer fra tobaksrøg og grillstegning.
Bladene indeholder store mængder carotin, som igen indeholder provitamin A – et stof, der får kroppen til selv at producere A-vitamin.
Persillen er også en værdifuld C-vitaminkilde. Den indeholder næsten dobbelt så meget C-vitamin solbær. Desuden en mængde B-vitamin. Desuden er der masser af mineraler i persillen.
Derudover er persille en god kur mod dårlig ånde efter måltider. Det siges at kunne tage den værste lugt efter indtagelse af hvidløg.

Det er ikke vægtforøgelsen, der er problemet

 

Det er aldrig et problem at man tager på i vægt!

Det er derimod et problem, hvis man ikke kan slippe af med det igen!

De fleste oplever at det er et problem for dem, når de tager i vægt. Men det er ikke når vi tager på, i vægt at det egentlige problem opstår. Det er først når det viser sig næsten umuligt at, slippe af med den overflødige del at vægtforøgelsen bliver det egentlige problem. Dette vil de fleste nok kunne give mig ret i.

Der er flere årsager til at vægtforøgelsen bliver nærmest umulig at slippe af med. Disse vil jeg beskæftige mig med, senere i denne artikel, ligesom jeg vil pege på forskellige forhold, der er afgørende for en regulering af vægten.

Er du overvægtig, og er du som folk er flest, er du nok tilbøjelig til at læse næsten ethvert slanketips og du ser måske ”langt”efter andre mennesker der er slanke; og ønsker dig som dem.

Når jeg skriver denne artikel er det med baggrund i min personlige holdning til alle de tilbud, der baserer en indtjening på overvægtiges bekostning. Mange overvægtige betaler gerne for råd, vejledning og produkter, der lover dem store vægttab. For en del mennesker lykkes det at blive slanke og, i nogle tilfælde er det billeder af disse, der har haft et reelt vægttab, der sælger os andre drømmen om idealvægten. Idealvægten er faktisk individuel og mange falder eksempelvis igennem, hvis de anvender tabellen til udregning af dine BMI-tal, idet vores kropsbygning er forskellig fra person til person. (mere om dette senere) Én ting der, især, lægges vægt på i den slags kampagner er: hvor kort tid det har taget den enkelte at nå sit mål. Vi hører f.eks. intet om hvordan det er gået  med at bevare det vundne vægttab. Hvordan går det eksempelvis de samme personer, som vi så på de fantastiske billeder, der fulgte salgskampagnen, efter f.eks. 3 år? Hvilket ville have været passende at sætte ”ind” som valideringsmodel for pågældendene produkters kvalitative egenskaber, på længere sigt. Dette burde være obligatorisk for ethvert slankemiddel inden igangsættelse af en  kampagne, der lover hurtige resultater.. Det er ikke viden-skabelig fakta disse forhandlere baserer deres markedsstrategier på, men dine følelser og ikke andet.

Jeg møder, gennem mit virke, ofte mennesker, der ønsker at tabe vægt, og gennem årene har jeg erhvervet en viden om forhold der gør sig gældende for succesfuldt vægttab og bevarelse af de opnåede resultater, hvilket, efter min opfattelse, er et af de primære forhold man bør vægte, i forbindelse med et vægttab. For det er jo bevarelsen af mit vægttab på længere sigt, helst målt i år, jeg er interesseret i. For at smide nogle hurtige kilo er egentlig ikke det store problem. Nogle af de muligheder du har for at bevare dit vægttab på lang sigt, vil jeg gerne videregive i det nedenstående. Det er så enkelt at alle kan finde ud af det, hvis blot de har tilstrækkelig med selvdisciplin og er parat til at gøre det stykke arbejde der skal lægges i den fremtidige proces.

Anne Marie Vester, der driver klinikken: ”Ny Energi”, samt Akupunktør-uddannelelsinstitutionen: ”Nordisk Institut for Klassisk Akupunktur”. Begge steder drives i Holstebro.

lærte mig at, vi behandlere bør lære vores patienter så meget som muligt om deres egne muligheder for at gøre noget selv, når det gælder om at bevare en skikkelse/krop man selv er tilfreds med,. og at det at uddanne sig indenfor et fag, ikke kun handler om hvor stor en profit vi kan erhverve qua den specialviden vi  besidder. En del af den specialviden jeg besidder vil jeg hermed videregive til dig, der vil gøre noget seriøst ved din vægt!

Har du været overvægtig længe og har du flere gange kæmpet mod din overvægt, har du givetvis gjort dig en del erfaringer med slanketips og råd, der ikke har effekt for din person. Disse erfaringer kan hjælpe dig senere-hen til at, fastholde en vægt der passer til din anatomi, så det er ikke spildte kræfter selvom det måske har været den fornemmelse du har haft på det tidspunkt du gjorde dig erfaringerne. Det er i visse tilfælde skønne ”spildte” penge og erfaringer; men prøv at tænke på det som ”erfaringsopsamling”, hvor du har købt dig til værdifuld viden om hvorledes du ikke bør gøre. (Så helt spildte er dine udgifter ikke! Måske har du endda vundet, ved dine forsøg, idet du har erhvervet dig en specialviden. Ja! Man kan endog tale om erhvervelse af tilegnelse af visse ekspertiser.)

Nogle mennesker ender, efter flere forgæves forsøg, med at give op, med begrundelser som ”Det nytter alligevel ikke noget. Jeg kan bare ikke tabe mig!”, ”Hver gang jeg kommer af med noget overvægt, kommer det hurtigere på igen, end det kom af.” og du kan selv blive ved…..

Vægt og skikkelse er forskellig fra person til person. Det der opleves som slank, for den ene, opleves måske som mager for en anden. Slank er ikke bare slank.

Alting har en naturlig form. Ay træde uden for denne for er ensbetydende med at være deform. Således vi os selv som deforme, nåtr vores vægt øges til overvægt.

Den mest enkle form for menneskekroppen er slank, simpelthen fordi det at være slank giver velvære.

Den enkeltes anatomi er afgørende for hvilken form slank har.

Knoglestruktur og højde er især afgørende for hvorledes formen opleves og afgørende for den enkeltes form er. Hvorledes den enkelte omsætter diverse fødeemner beror på kroppens funktionelle formåen, og her tænkes ikke primært på motion.

Nogle former falder pr. definition uden for skabelonen slank. Det er: mænd med kvindefigur, kvinder med pæreform og personer med dobbelthage.

Overskriften på dette afsnit siger at det aldrig er et problem at man tager på i vægt og at det egentlige problem først opstår når det viser sig næsten umuligt at slippe af med vægtforøgelsen igen.

Når man går på slankekur handler det i reglen om, at man ønsker at blive og især, forblive slank.

Som tidligere nævnt er der nogle årsager til at vægten ikke regulerer sig selv. Dels har vores levevis ændret sig, industrialiseringen af landbruget er en af faktorerne og stillesiddende arbejde er blevet lang mere udbredt end tidligere.

Vi har behov for ca. 60 mineraler, 16 vitaminer og/eller vitaminlignende stoffer, 12 essentielle aminosyrer og 3 essentielle fedtsyrer – Hver dag! Mangler vi blot en af disse over en længere periode vil dette kunne medføre alvorlig sygdom.

For at bevare et godt helbred bør du være opmærksom på at kosten alene normalvis ikke evner at tilføre dig de nødvendige vitaminer og mineraler. Årsagen til dette ligger især i effektiviseringen af landbruget og i forarbejdningen af fødevarerne. Effektiviseringen af landbruget gør at jorden ikke indeholder tilstrækkeligt med mineraler og vitaminer og forarbejdning af fødevarer fjerner tillige nærringstoffer. Der er således ikke den samme mængde af essentielle næringsstoffer i føden som vi gerne vil have der skal være.

Kosten har 3 primære formål; nemlig at:

 

 1. Give dig mæthedsfornemmelse.
 2. Tilføre dig tilstrækkelig energi.
 3. Forsyne dig med de ca. 90 vigtige næringsstoffer.

 

Det daglige fødeindtag kan klare de 2 første behov; men det er nærmest umuligt at spise sig til de næringsstoffer, der skal forebygge sygdomme.

Nogle mennesker går på slankekur og vi andre tænker: ”Han/hun har da ikke behov for at slanke sig! Ved kommende er jo slank!” Denne tænkning leder mig hen til noget af det væsentligste omkring det at være slank.

Hensigten med at blive og forblive slank er, i reglen, at opnå større velvære og dermed også større selvværd. Formen slank, signalerer balance i sundhedsmæssig forstand. Formen slank, giver øget frihed til at udfolde sig i sociale sammenhænge og det giver tillige mentalt overskud. Det bliver ydermere lettere at tage imod og acceptere den anerkendelse man møder fra familie, venner og bekendte.

Dette er forhold, der giver os en forståelsesramme for den, der ikke har behov for at slanke sig; men alligevel går på slankekur, lettere. For vedkommende har givetvis behov for at føle sig værdsat og mangler sikkert balance i dagligdagen.

 

Det kan faktisk lade sig gøre at komme i besiddelse af et blomstrende image, i form af sundhed og livskraft uden at blive tynd og bleg, med et afpillet og underernæret udseende.

 

Nogle mennesker anvender mad til at kompensere for følelsesmæssige svært håndterlige forhold og trøstespiser.

Trøstespisning er en form for selvhypnose, hvor man f.eks. spiser når man er nedtrykt eller belønner sig selv med mad når noget godt er sket. Dette mønster bliver senere-hen til refleksspisning. I nogle tilfælde vil psykologhjælp være en løsning af denne problematik.

De ressourcer der anvendes for at kompensere for en overvægt, tages direkte fra livskvaliteten. Den lede man føler ved sig selv dræner det personlige overskud.

Det er når man bliver så træt af sig selv og sin form, at motivationen til et vægttab indfinder sig; men det er også et af de sværeste tidspunkter, da det er svært at tage sig sammen og i mange tilfælde sker der yderligere vægtforøgelse og livskvaliteten forringes atter.

Der er selvsagt nogle omkostninger forbundet med at ændre på kropsformen, tænk bare på bodybuildere. Motion kan nuancere formen, men ikke flytte bjerge.

Omkostningerne er at ændre kosten, hvilket i sig selv ikke virker uoverskueligt; men det kan være ganske svært at ændre på indarbejdede vaner.

De fedtdepoter der skal væk er de fedtmasser, der er lejret udenfor musklerne, Det er f.eks. ”dansehåndtag” og ”basunkinder”.

 

I tilfældet med mænd med kvindefigur, kvinder med pæreform og personer med dobbelthage er årsagen til at vægten ikke regulerer sig selv, at deres evne til at forbrænde korn er forringet. Disse mennesker skal altså holde sig fra brød. Mandens bløde bag, kvindens ”ridebukser”, brede balder og selv dobbelthager forsvinder, når man holder op med at spise brød.

Prøv nedenstående diæt og se om ikke også du smider vægt.

Normalt følges diæten med akupunkturbehandling; men det der primært virker er at fjerne årsagen til at vægten bliver på, således vil det for de flestes vedkommende være tilstrækkeligt at følge diæten uden en samtidig behandlingsmæssig indsats:

 

Diætens trin 1 virker således:

 1. Fjerner svamp i fordøjelseskanalen.
 2. Maven ”falder ind”.
 3. Alle fedtdepoter reduceres betydeligt.
 4. Sult- og mæthedsfølelse balanceres.
 5. Du oplever, hvordan brød, mælkeprodukter og sukker virker på din fordøjelse, din figur og velvære.

 

Trin 1

 • Undgå brød mælkeprodukter og sukker i 4 uger. Med brød menes også mel og pasta. De 4 uger kan ikke reduceres.
 • Spis ellers alt hvad du kan og gerne varieret

 

Trin 2

 • Spis max en skive brød om dagen af rug eller urhvede. Cous cous (gerne fuldkorn) tilades 1 gang ugentligt, men ikke alm. pasta.
 • Sukkermængde er 1 strøgen spiseske pr. dag, eller mindre.

1 portion mælkeprodukt daglig. Portionen udgør enten et glas mælk, en skive ost, smør på en skive brød eller et bæger yoghurt.

Hvis vægten øges mere end et kilo, eller maven bliver oppustet, eller huden bliver uren efter en uge på diætens trin 2, reduceres brødmængden til ½ skive eller ingen brød.

Hvis maven går i stå, bliver hård, eller der ikke er daglig afføring, fjernes mælkeprodukterne.

Hvis der kommer ødem i ansigtet (hævelse især omkring øjne) sløjfes sukker sidst på dagen og der spises kun frugt om aftenen efter kl. 18.00.

Hvis du vil have hud som silke spises kun frugt morgen og formiddag i store mængder.

I forbindelse med ønsket om et vægttab, kan det betale sig at tænke positivt. En undersøgelse har påvist at de der tænker, jeg kan tabe mig, også taber sig. Tro på dit projekt, og tænk på hvordan du vil profitere af dit vægttab.

Vælger du at tage kosttilskud, for derved at øge din forbrænding, bør et sådant indtages to gange dagligt, idet mange næringsstoffer og antioxidanter er opløselige og derfor må suppleres hver 12. time.

 

8 effektive fødevarer til forbrændingen:
Mager fjerkræ…De mange proteiner øger stofskiftet, fordi proteinomsætningen i bl.a musklerne er en af de meste kaloriekrævende processer i kroppen overhovedet.

Torsk                                  har et højt indhold af protein og et særligt højt indhold af jod. Jod indgår i skjoldbruskkirtlens hormoner, der er afgørende for stofskiftet.

Chili                                    indeholder det stærkt smagende stof capsaicin, som påvirker det sympatiske nervesystem, hvilket får stofskiftet til at stige.

Grøn te         indeholder koffein og catechiner og øger stofskiftet. Den har en specifik effekt på fedtcellerne og fedtforbrændingen.

Gulerødder  indeholder A-vitamin, som i sidste ende er vigtigt for stofskiftet, bl.a. ved at støtte opbygningen og vedligeholdelsen af muskler.

Bønner          Bælgfrugter er den bedste kilde til vegetabilske proteiner. De øger proteinomsætningen i musklerne og dermed stofskiftet.

Bananer        De mange kulhydrater stimulerer det sympatiske nervesystem og øger dermed stofskiftet. De har et rimeligt indhold af kalium; hvilket er godt for stofskiftet.

valnødder     indeholder en god mængde q 10 i, som er energi, der giver styrke.

Æble                                   er godt for blodsukker og årevæggene

Tips:
Kaffe/koffein øger forbrændingen lidt….1% er 15 kalorier, hvis der drikkes 3-4 kopper om dagen.

 

 

Spis sundt:
Hvis du vil spise sundt, skal du have ca. 2100 kalorier om dagen.
Ca. 30 % af energien skal komme fra fedt
10-20 % fra protein
50-60% fra kulhydrater.

Spis slankt:
Hvis du vil spise slankt og tabe dig ½-1 kg om ugen, skal du have 1300 kalorier om dagen.
20% af energien skal komme fra fedt, ca. 25-30 % fra protein og ca. 50-55% fra kulhydrater

Ny konstruktion betyder 10 % rabat på alle produkter i første halvår af 2019.